رزرونمایشنامه خوانی گام دوم
بلیط رایگان است.
با توجه به رایگان بودن بلیط نمایش خوانی حتما نیم ساعت قبل از ساعت شروع حضور داشته باشید.باتوجه به رایگان بودن بلیط صندلی و مکان نشستن شما ممکن است تغییر کند.
بعد از آغاز نمایش درب تماشاخانه بسته خواهد شد.
آدرس: بین هاشمیه 20 و 22 حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی
خرید اینترنتی بلیط